Δασικοί Χάρτες

Ο δασικός χάρτης είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο με το οποίο απεικονίζουμε τις διαχρονικές αλλαγές των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων μιας περιοχής, και τελικά οριστικοποιούμε σε ποιά τμήματα γης ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Ανάρτηση σε Κεφαλονιά-Ιθάκη

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η προθεσμία για την υποβολή μιας αντίρρησης στην ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι 105 ημέρες

Τι Πρέπει να Κάνω ?

Πρέπει αρχικά να ενημερωθείτε, και εάν οι ιδιοκτησία σας εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες : ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ, ΧΧ, ΧΑ,ΑΧ, ΠΔ, ΠΧ, ΑΝ, ……………………….ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ

Πως θα Υποβάλω Αντίρρηση

Οι μόνοι επιστήμονες , οι οποίοι νομιμοποιούνται με βάση το άρθρο 10 του ΠΔ 344/2000, στη παραπάνω διαδικασία είναι Αποκλειστικά Δασολόγοι Μελετητές.

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Ένστασης

Με υπευθυνότητα, συνέπεια, αξιοπιστία και επιστημονική τεκμηρίωση, στηρίζουμε την ένστασή σας από την Υποβολή έως και την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων των δασικών χαρτών

Οι μόνοι επιστήμονες , οι οποίοι νομιμοποιούνται με βάση το άρθρο 10 του ΠΔ 344/2000, στη παραπάνω διαδικασία είναι Αποκλειστικά Δασολόγοι Μελετητές.

Η ΔΑΣΙΚΗ - Ελένη Γαρτσώνη, αναλαμβάνει την υποβολή αντιρρήσεων, τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας και την εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων των αναρτημένων δασικών χαρτών

Δασικοί Χάρτες Κεφαλονιά - Ιθάκη

Δασικοί Χάρτες Κεφαλονιά - Ιθάκη
Αναρτώνται σύντομα σε Κεφαλονιά & Ιθάκη. Ο δασικός χάρτης είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο με το οποίο απεικονίζουμε τις

Τι Πρέπει να Κάνω αν έχω Δασικό ?

Τι Πρέπει να Κάνω αν έχω Δασικό ?
Πρέπει αρχικά να ενημερωθείτε, και εάν η ιδιοκτησία σας είναι ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ, ΧΧ, ΧΑ,ΑΧ, ΠΔ, ΠΧ, ΑΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ

Θέλω να Υποβάλω Αντίρρηση

Θέλω να Υποβάλω Αντίρρηση
Οι μόνοι επιστήμονες , που νομιμοποιούνται με βάση το άρ. 10 του ΠΔ 344/2000, στη διαδικασία είναι Αποκλειστικά Δασολόγοι Μελετητές.

Γιατί με σας ? Δεν μπορώ μόνος μου ?

Γιατί με σας ? Δεν μπορώ μόνος μου ?
Η υποβολή είναι κάτι που ίσως μπορείτε και μόνος , ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ. Από την Υποβολή έως και την Επιτροπή