Σας Υποστηρίζουμε

Με 25 έτη εμπειρίας, Στηρίζουμε την ένστασή σας από την Υποβολή έως και την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων των δασικών χαρτών σε Κεφαλονιά & Ιθάκη

Με υπευθυνότητα, συνέπεια, αξιοπιστία και επιστημονική τεκμηρίωση η  ΔΑΣΙΚΗ – Ελένη Γαρτσώνη αναλαμβάνει σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, την υποβολή αντιρρήσεων, τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας και την εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων των αναρτημένων δασικών χαρτών που εξετάζουν θέματα σχετικά με την δασική νομοθεσία.
Τις παραπάνω υπηρεσίες , παρέχει Τεχνικός Σύμβουλος Δασολόγος , ο οποίος μπορεί επιστημονικά να τεκμηριώσει την αντίρρηση γιατί χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν:
• τη ορθή προετοιμασία του φακέλου για την υποβολή της αντίρρησης
• τη Δασική Νομοθεσία
• τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας
• την εκπροσώπηση στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων

Οι μόνοι επιστήμονες , οι οποίοι νομιμοποιούνται με βάση το άρθρο 10 του ΠΔ 344/2000, στη παραπάνω διαδικασία είναι Αποκλειστικά Δασολόγοι Μελετητές.

Comments are closed.