Γνωριμία

Στηρίζουμε την ένστασή σας από την Υποβολή έως και την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων των δασικών χαρτών

Η Ελένη Γαρτσώνη είναι Δασολόγος –Περιβαλλοντολόγος, απόφοιτος της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ, μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε, με Αρ. Μητρώου 2-02265 και ημερομηνία εγγραφής 19/10/1994 και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητών με Α.Μ. 21651. Διαθέτει μελετητικό πτυχίο και συντάσσει μελέτες στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α) Κατηγορία 24. Δασικές Μελέτες  (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων). Πτυχίο Β΄Τάξης.

Β) Κατηγορία 27. Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό Διάταγμα υπ΄. αριθ. 256/1998). Πτυχίο Α΄τάξης.

Τα βασικότερα από τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται είναι:

  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στην Υποβολή Αντιρρήσεων επί των Δασικών Χαρτών με τη Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων και Μελετών Φωτοερμηνείας, καθώς και εκπροσώπησης των πολιτών ενώπιον Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων των αναρτημένων δασικών χαρτών

 Οι παραπάνω μελέτες έχουν σχέση με την διερεύνηση του χαρακτήρα μιας έκτασης γης, σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Οι εκθέσεις αυτές βασίζονται:

  1. στην αυτοψία στην εξεταζόμενη έκταση,
  2. στην διαχρονική φωτοερμηνεία όλων των διαθέσιμων αεροφωτογραφιών,
  3. στην περιγραφή των τίτλων ιδιοκτησίας,
  4. στη μελέτη των οποιωνδήποτε επιπλέον διαθέσιμων στοιχείων

Με βάση τα παραπάνω, τεκμηριώνονται τα συμπεράσματα αυτών των εκθέσεων για το σύνολο ή για επιμέρους τμήματα της εξεταζόμενης έκτασης και βάσει αυτών στηρίζεται η αντίρρηση ενώπιον των επιτροπών.

  •  Σύνταξη δασικών μελετών (μελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών, μελέτες προστασίας και διαχείρισης δασικών συμπλεγμάτων, μελέτες αποτύπωσης και διαχείρισης βοσκοτόπων, μελέτες διευθέτησης ορεινών χειμάρρων κλπ

  • Περιβαλλοντικές μελέτες (αποκατάσταση περιβάλλοντος, εκτίμηση περιβαλλοντικών  επιπτώσεων διαφόρων έργων και παρεμβάσεων κλπ) και μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

 

Comments are closed.